Ytbehandling och lackering

Vissa plåtdetaljer och produkter behöver lackering eller någon typ av ytbehandling. Antingen för att höja det estetiska intrycket eller för att skydda metallen från korrosion.

Vi utför inte lackering och ytbehandling själva, men har nära samarbete med flera leverantörer i Stockholm som alla håller mycket hög kvalitet. Det nära samarbete som vi har byggt upp gör det också möjligt för oss att få fram snabba leveranser.

lackering Stockholm