CAD

Att arbeta i 3D CAD-program är effektivt ur flera aspekter. Dels kan man effektivare förmedla avsikten med en design, dels är det enkelt att göra ändringar, återanvända designelement och få en uppfattning av resultatet innan produktion. De skapade modellerna kan också användas för att göra renderade bilder för att presentera för en kund under en försäljningsprocess.

Vi jobbar i 3D CAD-programmen Inventor och SolidWorks professional med Professional PDM samt 2D CAD-programmen Draftsight och Autocad Light. Vi använder CAM-programmen AutoPOL, DanaSwed, JETCAM samt Image2punch. Programmet Image2Punch är en spännande mjukvara som gör det möjligt att ladda upp en JPG-fil och göra en hålstansning i plåt av bilden.