Bildrendering av konstruktioner med 3D-modell

Commputer-Aided Design, eller CAD, innebär användningen av datorprogram för att skapa, modifiera, analysera och optimera designen av en produkt i en 3D-modell för att underlätta visualisering av produkten, vilket i sin tur underlättar kommunikationen med dig som kund och analysen av designen innan själva produktionen börjar. 

Konstruktion med 3D-CAD

Att arbeta i 3D CAD-program är effektivt ur flera aspekter. Dels kan man effektivare förmedla avsikten med en design, dels är det enkelt att göra ändringar, återanvända designelement och få en uppfattning av resultatet innan produktion. De skapade modellerna kan också användas för att göra renderade bilder för att presentera för en kund under en försäljningsprocess.

Våra olika CAD-program

Vi jobbar i två olika 3D CAD-program, Inventor och SolidWorks professional med Professional PDM samt två 2D CAD-program Draftsight och Autocad Light. Några andra CAM-program vi använder oss av är AutoPOL, DanaSwed, JETCAM samt Image2punch. Programmet Image2Punch är en spännande mjukvara som gör det möjligt att ladda upp en JPG-fil och göra en hålstansning i plåt av bilden.

Tre personer som jobbar med CAD-ritning och design

Vi hjälper dig med framtagning av ritningar och design

Vi är engagerade i våra kunder och hjälper till med allt från skissritning till produktion i små och stora serier. Med vår kunskap kompletterar vi som jobbar här varandra och vårt mål är att optimera och effektivisera produktionen av din idé.  Kontakta gärna oss för mer info!