Ytbehandling och lackering

Vissa plåtdetaljer och produkter behöver någon typ av ytbehandling, antingen för att höja det estetiska intrycket eller för att skydda metallen från korrosion.

Vi utför inte ytbehandling och lackering själva, men har nära samarbete med flera leverantörer i Stockholmsområdet som alla håller mycket hög kvalitet. Det nära samarbete som vi har byggt upp gör det också möjligt för oss att få fram snabba leveranser.