Stansning

En väsentlig del i vår tillverkningsprocess är stansning av tunnplåt. Stansning är en tunnplåtsbearbetningsmetod som har stor potential för kostnadsbesparing. Den absolut största fördelen med stansningsmaskiner är hur enkelt det är att automatisera ett arbetsmoment. Till våra stansmaskiner från Pullmax har vi investerat i ett stort antal formverktyg, som breddar möjligheterna och höjer kvaliteten på vår produktion.

Stansmaskinerna används till bland annat:

  • Formning
  • Försänkning
  • Gälning
  • Bockning
  • Joggling
  • Gångjärnsformning
  • Gradning
  • Håltagning
  • Formstansning

Våra olika program för stansning

Image2Punch
Programmet konverterar bilder till hålmönster som sedan stansas i maskinen.

Jetcam
Vårt huvudsakliga program för stansberedning.

Danaswed
Ett äldre program som vi tidigare använde för stansberedning.

stansning i stansmaskin
stansning håltagning plåt

Hör av dig till oss!
Vi är engagerade i våra kunder och hjälper till med allt från skissritning till produktion i små och stora serier. Med vår kunskap kompletterar vi som jobbar här varandra och vårt mål är att optimera och effektivisera produktionen av din idé. Vi erbjuder även prototyptillverkning i olika material så att du får en uppfattning av hur din produkt kommer att se ut och fungera innan vi börjar serietillverka den.