Prototyptillverkning i plåt & plast

På Wernedal & Co har vi lång erfarenhet av prototyptillverkning i tunnplåt och plast.

En prototyp hjälper dig att få en tydlig bild av hur din idé ser ut, hur den fungerar samt hur effektiv tillverkningen av produkten är. Prototyptillverkning görs i tunnplåt eller plast, ta gärna kontakt med oss i ett tidigt skede så hjälper vi dig. Behöver du hjälp med konstruktionsunderlag tar vi fram det i något av de CAD-program som vi använder.

Vägen till en färdig produkt från en prototyp

Under tillverkningsprocessen av er prototyp ger vi dig om det behövs förslag på ändringar i konstruktionen, till exempel om det finns ett mer passande material för din produkt. Allt för att göra produkten mer ändamålsenlig att tillverka och för att öka kvaliteten.

Om vi gör några ändringar dokumenteras det i ett uppdaterat underlag som du använder när dina produkter sedan serietillverkas.

Prototyptillverkning i plåt
Prototyptillverkning
Man som jobbar med prototyptillverkning i plast och plåt