Vad är en prototyp?

En prototyp är en tidig version eller ett exemplar av en produkt som är designad och tillverkad för att testa och utvärdera olika aspekter av den slutliga produkten. Prototyper används ofta i processen av produktutveckling för att undersöka och förbättra design, funktion, användarupplevelse och andra egenskaper innan den fullständiga produktionen påbörjas. 

En prototyp hjälper dig att få en tydlig bild av hur din idé ser ut, hur den fungerar samt hur effektiv tillverkningen av din produkt är. 

Tillverkning av prototyp i plast & plåt

På Wernedal & Co har vi lång erfarenhet av prototyptillverkning i tunnplåt och plast, och vi hjälper gärna dig som kund med att ta fram en prototyp av din produkt. 

Ta gärna kontakt med oss i ett tidigt skede så tar vi tillsammans fram en plan för hur produktionen kan se ut. Behöver du hjälp med konstruktionsunderlag tar vi fram det i något av de CAD-program som vi använder. Läs mer om våra CAD-designer här.

Produktutveckling – från prototyp till färdig produkt

Under tillverkningsprocessen av din prototyp ger vi dig om det behövs förslag på ändringar i konstruktionen, till exempel om det finns ett mer passande material för din produkt. Allt för att göra produkten mer ändamålsenlig att tillverka och för att öka kvaliteten. 

Om vi gör några ändringar dokumenteras det i ett uppdaterat underlag som du använder när dina produkter sedan serietillverkas. Kontakta oss redan idag om du vill skapa en prototyp för att hjälpa din produktutveckling. 
Prototyptillverkning i plåt
Prototyptillverkning
Man som jobbar med prototyptillverkning i plast och plåt