Gradsaxen hanterar plåtar på upp till 3 meter med en maxtjocklek på 6 millimeter.