Vår största kantpress är en Safan 3100 ultra som pressar 130 ton och hanterar material med en längd upp till 3 meter. Vi har även två Promecam, en Beyeler samt ytterligare två mindre kantpressar.