Från EWM har vi en TIG-svets Tetrix 351 Activ Arc AC/DC och en MIG/MAG med två matare av modellen Alpha Q 351.